Bufet Gassiot Advocats

Ens especialitzem en les àrees següents

Dret Civil - Successions

Assessorament i planificació de totes les actuacions en relació al patrimoni personal, en especial herències, i compravendes immobiliàries.

Saber més

Dret Fiscal

Assessorament en matèria fiscal i tributària tant de les persones físiques com de les empreses.

Saber més

Dret de societats

Seguiment jurídic de les societats, òrgans d’administració, estatuts, i actes societàries, en especial de l´empresa familiar (estructura, organització i successió).

Saber més

Últimes notícies

Utilitzem cookies