El despatx

Bufet Gassiot Advocats és un despatx especialitzat en dret civil- successions, fiscal i mercantil- societari format per professionals amb una dilatada trajectòria professional. Treballem per proporcionar als nostres clients una assessoria jurídica integral adaptada a les seves necessitats.

Oferim defensa i assessorament jurídic tant per particulars com per a empreses, empreses familiars, associacions i fundacions, adaptant-nos a les particularitats de cada cas amb el compromís de prestar un servei de qualitat.

La història del despatx es remunta a l’any 1903, quan en Josep Gassiot Magret començà a exercir com a advocat a la ciutat de Barcelona. Cinc generacions d’advocats més tard, mantenim el caràcter familiar del despatx i el tracte proper amb els clients, essent característic que no només s’ha produït una successió generacional d’advocats Gassiot, sinó que aquesta successió s’ha produït també en molts dels clients, confiant-nos al llarg dels anys els seus assumptes jurídics.

Utilitzem cookies