Avís Legal

B.G., SA, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

B.G., SA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de B.G., SA.

Dades identificatives

Denominació social:: B.G., S.A.
CIF:: A08354730
Domicili:: calle Mallorca 303, 1º 1ª, 08037, Barcelona

Objecte

A través del lloc web, els oferim als usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis.

Privacitat i tractament de dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, l'usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del el RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privadesa.

Utilitzem cookies