Els nòmades digitals i la nova Llei Startups

15 de desembre de 2023

El fenomen dels nòmades digitals s’ha multiplicat en els últims anys degut a l’expansió del teletreball i a l’augment de les empreses tecnològiques. En aquest entorn, cada vegada hi ha més gent que prioritza treballar telemàticament i així aconseguir una llibertat de moviment que permet viatjar per tot el món o residir a altres països.

Els nòmades digitals, per tant, són persones el treball de les quals els permet desenvolupar la seva activitat laboral de forma totalment telemàtica per tal de facilitar la mobilitat geogràfica. Poden ser freelancers, emprenedors o treballadors per compte aliè.

La normativa europea i espanyola també ha buscat la forma d’incloure aquest model de treball dins del marc de la normativa laboral, aprovant la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, també coneguda com a Llei Startups, el desembre de 2022.

En aquesta llei es regula per primera vegada el visat per nòmades digitals i s’estableix que els estrangers no residents a Espanya que es proposin residir aquí amb el fi de teletreballar a distancia per una empresa no ubicada a Espanya podran sol·licitar el visat que tindrà una vigència màxima d’un any, excepte en aquells casos que el període de treball sigui inferior.

Per poder sol·licitar aquest visat s’hauran de complir varis requisits, entre els quals:

a) L’existència d’ una activitat real i continuada durant al menys un any de l’empresa o grup d’ empreses amb la que el treballador manté relació laboral o professional.

b) Aportar documentació acreditativa de que la relació laboral o professional es pot realitzar en remot. 

c) En cas de relació laboral, s’haurà d’ acreditar l’existència d’aquesta entre el treballador i l’empresa no localitzada a Espanya, durant, al menys, els tres últims mesos abans de la presentació de la sol·licitud. També s’haurà de presentar un document que acrediti que l’empresa permet al treballador realitzar l’activitat laboral a distància.

d) En el supòsit de l’existència d’una relació professional, s’haurà d’acreditar que el treballador te una relació mercantil amb una o varies empreses no localitzades a Espanya durant, al menys, els tres últims mesos, així com la documentació que acrediti les condicions com s’exercirà l’activitat professional. 

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies