Novetats de l'IRPF 2021

10 de maig de 2022

A Bufet Gassiot Advocats ja hem començat amb la campanya de la declaració de la renda 2021 i aquest any porta vàries novetats destacables:


Deduccions en plans de pensions

Una de les novetats més importants afecta als plans de pensions, tant els individuals com els d’empresa. La nova regulació busca incentivar els plans d’empresa a través d’una major deducció en comparació als plans de pensions individuals.

A partir d’aquest any, els plans individuals redueixen la quantitat 8.000 euros que permetien deduir de la declaració de la renda fins una quantitat de 2.000 euros.

En canvi, els treballadors que tinguin un pla de pensions d’empresa podran continuar deduint-se fins a 8.000 euros d’aportacions fetes per l’empresa al seu pla durant l’any. Així, la rebaixa fiscal la gaudeix l’empleat tot i que les aportacions les faci l’empresa.


Deduccions per obres d’eficiència energètica

Es comencen a aplicar tres noves deduccions estatals per obres d’eficiència energètica en els habitatges des contribuents:

-      Una deducció del 40% - amb un màxim de 7.500 euros – del cost de les obres per reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable o millorar la certificació d’eficiència al grau A o B.

-      Una deducció per les comunitats del 40% - amb un límit de 15.000 euros – quan es realitzin obres per la reducció en un 30% del consum d’energia no renovable o per la millora de l’eficiència energètica al grau A o B.

-      Un 20% de deducció - amb un màxim de 5.000 euros – per les obres destinades a reduir al menys un 7% el consum de calefacció i refrigeració.


Deduccions per als propietaris de lloguers de locals comercials

Els propietaris, exclosos gran tenidors, que van reduir els preus del lloguer dels seus immobles durant el primer trimestre de 2021 poden aplicar noves deduccions. En el cas de locals comercials i oficines llogats per empreses que pertanyen a sectors afectats per la pandèmia del coronavirus, es permet una deducció de tota la rebaixa del lloguer.


Una casella per les criptomonedes

L’Agència Tributària ha afegit una nova casella a l’esborrany que es destinarà a la declaració de les criptomonedes. Per registrar els moviments realitzats s’haurà d’anar a l’apartat ”altres guanys i pèrdues que deriven de la transmissió d’elements patrimonials”, tot i que per declarar la pèrdua o guany derivat de la transmissió d’aquestes caldrà anar a “guanys i pèrdues que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials.

Aquesta nova casella però no significa cap canvi en la tributació de les criptomonedes, ja que continuen amb el tractament de renda de l’estalvi i el capital.


Nous trams d’IRPF

Aquest any es començaran a aplicar dos nous trams establerts estatalment:

Un tram a la base imposable general que grava amb un 47% les rendes del treball superiors als 300.000 euros anuals.

Un altre tram a la base imposable del estalvi que grava amb un 26% les rendes de capital superiors a 200.000 euros anuals. 

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies